İZGİ ENERJİ VE KİMYA A.Ş.

+90 (216) 456 57 01

ENERJİ ALANINDA
29 YILLIK TECRÜBE

Aramak İçin Tıklayın

Ön Etüt Çalışmaları

İzgi Enerji, projelerinize özel enerji ön etüt çalışmaları yaparak yatırımınızın verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

Detaylı Etüt Çalışmaları

İzgi Enerji, enerji projeleriniz için gerçekleştirdiği detaylı etüt çalışmaları ile projenizin her aşamasında size en uygun çözümleri sunar.

Enerji Verimliliği ve Yönetimi

İzgi Enerji, enerji verimliliği ve yönetimi alanında, işletmelerin enerji kullanımını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak stratejiler geliştirir. İşletmenizin enerji performansını artırmak için kapsamlı çözümler sunar.

Enerji Takip Sistemleri

İzgi Enerji’nin enerji takip sistemleri, enerji kullanımınızı anlık olarak izlemenize ve kontrol etmenize olanak tanır. Bu sistemler, tüketimi optimize ederek maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur.

İzgi Enerji, güneş enerji sistemlerinin kurulumundan bakımına kadar tüm süreçlerde yanınızda, enerjinizi verimli ve kesintisiz kullanmanızı sağlar.

(GES) Güneş Enerji Sistemleri

Sürdürülebilirlik
Danışmanlığı

İzgi Enerji, sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanız için stratejik danışmanlık hizmetleri sunar. İşletmenizin çevresel ayak izini azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve yeşil enerjiye geçişi destekleyerek, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmanıza yardımcı olur.

Türkiye Enerji Devlet Destekleri Danışmanlığı

* YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) kapsamında alım garantileri,

* Enerji verimliliği projeleri için devlet destekli hibeler ve düşük faizli krediler,

* Bölgesel teşvikler kapsamında KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimleri ve sigorta primi işveren hissesi desteği,

* AR-GE ve yenilikçi enerji projeleri için sağlanan mali destekler ve teşvikler,

* Yeşil binalar ve sürdürülebilir şehircilik projeleri için çeşitli hibe ve destek programları,

İzgi Enerji olarak, projenizin kapsamına ve ihtiyaçlarına göre en uygun devlet desteklerini belirleyerek, bu teşviklerden faydalanmanız için gereken süreçleri yönetmenize yardımcı oluyoruz.


İzgi Bitigen

Bitigen, yapay zeka destekli sürdürülebilirlik yazılımlarının geliştirilmesi ve satışı ile meşgul olup, aynı zamanda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) yazılımı, satışı ve bu konularda firmalara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İzgi Teknoloji

İzgi Teknoloji, web tasarımı, sosyal medya yönetimi, server ve hosting hizmetleri alanlarında faaliyet göstererek müşterilerine dijital dünyada güçlü bir varlık oluşturmaları için destek sağlamaktadır.

İzgi Yakıt

İzgi Yakıt, enerji sektöründe faaliyet göstererek yenilenebilir yakıt tedariği ve enerji çözümleri sunmakta, bu alanda çeşitli hizmetler ve ürünler aracılığıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir.

Rakamlar Gerçekleri Anlatır..!

0
Yıllık Tecrübe
0
Memnun Müşteri
0
Proje

Neler Yapıyoruz?

Enerji Etüt Çalışmaları

Ön Etüt

Enerji ön etüt çalışmaları, bir kurumun veya tesisin enerji tüketimini ve enerji verimliliği potansiyelini değerlendirmek için yapılan ön incelemelerdir. Bu çalışmalar genellikle enerji verimliliği projelerinin başlangıç aşamasında gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımları içerir.

 • Enerji Tüketim Profilinin Oluşturulması
 • Enerji Kullanım Alanlarının Belirlenmesi
 • Mevcut Sistemlerin İncelenmesi
 • Enerji Tasarrufu Fırsatlarının Belirlenmesi
 • Raporlama ve Öneriler

Enerji ön etüt çalışmaları, enerji verimliliği projelerinin doğru bir şekilde planlanması ve uygulanması için temel bir adımdır. Bu çalışmalar, enerji maliyetlerinin azaltılmasına, çevresel etkilerin minimize edilmesine ve tesislerin genel sürdürülebilirliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

Detaylı Etüt

Detaylı etüt çalışmaları, enerji verimliliği ve tasarrufu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan derinlemesine incelemelerdir. Bu çalışmalar, enerji ön etüt çalışmalarının sağladığı genel bakış ve önerilerin üzerine inşa edilir. Detaylı etüt çalışmaları, önerilen iyileştirme önlemlerinin teknik ve finansal detaylarını ortaya koyar, bu sayede projelerin uygulanabilirliği konusunda sağlam bir temel oluşturur.

 • Teknik Analiz
 • Enerji Tasarrufu Hesaplamaları
 • Maliyet Analizi
 • Geri Ödeme Süresi ve Yatırımın Getirisi (ROI) Hesaplamaları
 • Risk Değerlendirmesi
 • Uygulama Planı
 • Raporlama ve Sunum

Detaylı etüt çalışmaları, enerji verimliliği projelerinin başarısını artırmak için kritik öneme sahiptir. Bu çalışmalar, projelerin teknik ve finansal yönlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirerek, yatırım kararlarının bilinçli bir şekilde alınmasını sağlar.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Projeleri

Güneş Enerjisi Santrali (GES)

GES; Denetimi, Gözetimi ve
Raporlaması,
Anahtar teslimi EPC kurulumu

İzgi Enerji, yenilenebilir enerjiye katkıda bulunmak amacıyla güneş enerjisi santralleri kurulumu konusunda uzmanlaşmıştır; müşterilerine sürdürülebilir ve temiz enerji çözümleri sunarak çevresel etkiyi minimize etmeyi hedefler. Bu santraller, enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere güneşin sonsuz gücünden yararlanır.

Rüzgar Enerjisi Santrali

İzgi Enerji, rüzgarın temiz ve yenilenebilir gücünü kullanarak rüzgar enerjisi santrallerinin kurulumunda öncülük etmekte; bu yatırımlarla hem enerji üretiminin sürdürülebilirliğini artırmayı hem de karbon ayak izini azaltmayı amaçlamaktadır. Bu santraller, rüzgarın doğal ve tükenmez enerjisinden faydalanarak çevre dostu elektrik üretir.Bio Enerji

İzgi Enerji, biyokütle ve atık yönetimi kaynaklarından elde edilen bio enerjinin kurulumu ve bakımı konusunda, yenilenebilir enerji portföyünü çeşitlendirmekte ve enerji üretiminde sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalmaktadır. Bu süreç, organik atıkların enerjiye dönüştürülmesini içerir ve atık yönetimi ile enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynar. Kurulum ve bakım faaliyetleri, santrallerin verimli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak üzere uzman ekipler tarafından yürütülmektedir.

Fuel Cell

İzgi Enerji, yakıt hücresi tesislerinin kurulumu ve bakımı konusunda derinlemesine uzmanlık sunarak, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji çözümleri geliştirmektedir. Bu hizmetler, hidrojen gibi temiz yakıtlar kullanılarak yüksek enerji verimliliği ve sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlar. Şirket, kesintisiz operasyon ve sistemlerin uzun ömürlü kullanımını sağlayacak şekilde bakım ve destek hizmetleri sağlar.


Hidrojen (H2)

İzgi Enerji, hidrojen enerjisi alanında, hidrojen üretim tesislerinin kurulumu ve bakımı konusunda uzmanlık sunarak yenilenebilir enerji çözümlerinde öncü rol oynamaktadır. Bu süreç, temiz ve sürdürülebilir hidrojen gazının üretimini içerir ve genellikle elektroliz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak gerçekleştirilir. İzgi Enerji’nin hidrojen tesisleri, enerji sektöründe karbon emisyonunu azaltma ve enerji depolama çözümleri sağlama hedefine yöneliktir.

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Teknik Yatırımlar

– İzgi Enerji, müşterilerinin enerji verimliliğini artırmaya yönelik projelerde kapsamlı teknik yatırımlarla destek sağlamaktadır. Bu süreçte, enerji tüketimini azaltmak ve operasyonel verimliliği maksimize etmek amacıyla yenilikçi çözümler ve teknolojiler kullanılır. İşte İzgi Enerji’nin müşterilerine hizmet verdiği bazı teknik yatırımlar:

EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) Kurulum Hizmetleri

– İzgi Enerji, verimlilik artırıcı projelerde müşterilerine EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) kurulum hizmetleri sunarak, anahtar teslim enerji çözümleri sağlar. Bu hizmetler, projenin tasarımından uygulanmasına kadar olan tüm süreçleri kapsar ve enerji projelerinin etkin, verimli ve zamanında tamamlanmasını garantiler. İşte İzgi Enerji’nin EPC kurulum hizmetlerinin öne çıkan yönleri:

Teşvik, Destek, Hibe, Fon

– İzgi Enerji, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik projelerinde devlet destekleri, teşvikler, hibeler ve fonlar konusunda müşterilerine çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler şunları içerir:

Türkiye Yeşil Sanayi Projeleri

– İzgi Enerji, Türkiye’deki yeşil sanayi projelerine yönelik verimlilik artırıcı projelerde müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu hizmetler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum sağlayarak, enerji verimliliğini artırmak, karbon ayak izini azaltmak ve çevresel etkileri minimize etmek üzerine odaklanmıştır. İzgi Enerji’nin bu alanda sunduğu bazı temel hizmetler şunlardır:

Dünya Bankası’nın Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Katkıları

Dünya Bankası, Türkiye’de sanayi sektörünün yeşil ve daha dirençli bir yapıya kavuşması için Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni desteklemekte ve bu kapsamda 450 milyon ABD doları tutarında finansman sağlamaktadır. Projenin amacı, sanayi şirketlerinin etkin bir yeşil dönüşüm sürecini desteklemek olarak belirlenmiştir. Bu finansmanın 250 milyon ABD dolarlık bir kısmı, KOBİ’lerin kaynak performanslarını iyileştirmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için KOSGEB’e; 175 milyon ABD dolarlık bir kısmı ise, Türkiye’deki işletmelerin, araştırma kurumlarının ve üniversitelerin yeşil yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla TÜBİTAK’a sağlanacaktır. Geri kalan 25 milyon ABD doları ise, proje faaliyetlerinin koordinasyonu ve ulusal yeşil sanayi dönüşümü gündeminin uygulanmasına yönelik kurumsal temellerin oluşturulması amacıyla Türkiye Hükümeti’ne tahsis edilecektir​ (World Bank)​.

Proje, sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini, ayrıca Türkiye’nin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi için teknoloji ekosistemlerinin oluşturulmasını desteklemektedir. Bu, firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik prototip geliştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri gibi çalışmaların desteklenmesini içerir​ (Tubitak)​​​.

Dünya Bankası’nın bu destekleri, Türkiye’nin imalat sanayiini AB’nin sıkılaşan karbon standartlarıyla uyumlu hale getirme çabalarına da katkı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin korunması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yoluna devam etmesi hedeflenmektedir​ (World Bank)​.

İzgi Enerji, müşterilerine Dünya Bankası’nın Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında sağladığı desteklerle uyumlu çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında, enerji verimliliği projelerinin tasarımı ve uygulanması, sürdürülebilirlik raporlaması, teknolojik yenilik ve Ar-Ge destekleri yer alır. Ayrıca, yeşil sertifikasyon ve düzenlemelere uyum, kapasite geliştirme ve eğitim programları gibi alanlarda da müşterilerine destek sağlayarak, onların sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Bu şekilde, İzgi Enerji, enerji ve çevre sektörlerinde müşterilerinin rekabet güçlerini artırırken, sürdürülebilirlik ilkelerine de katkıda bulunur.

KOSGEB; Türkiye Yeşil Sanayi Destekleri Programı

İzgi Enerji, KOSGEB’in Türkiye Yeşil Sanayi Destek Programı çerçevesinde, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi projeleri için KOBİ’lere yönelik geri ödemeli destekler sunar. Bu desteklerle, İzgi Enerji müşterilerinin çevre dostu teknolojiler kullanarak enerji maliyetlerini azaltmalarına, çevresel sürdürülebilirlik ve rekabetçiliklerini artırmalarına yardımcı olur​​. Ayrıca, güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi ve sanayide enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması gibi konularda projeler geliştirir ve bu projelerin KOSGEB tarafından sağlanan finansal desteklerden faydalanmalarını sağlar​)​. İzgi Enerji, müşterilerinin bu program kapsamında sunulan çeşitli fırsat ve desteklerden azami derecede yararlanmaları için başvuru süreçlerinden proje yönetimine kadar kapsamlı destek ve danışmanlık hizmetleri verir​.

Software (Yazılım) Hizmetleri

EBYRS
Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Raporlama Sistemi

İzgi Enerji, Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Raporlama Sistemi (EBYRS) kurulumu ve yönetiminde uzman bir çözüm sağlayıcıdır. Bu sistem, müşterilerin endüstriyel verilerini etkili bir şekilde toplamalarına, analiz etmelerine ve raporlamalarına olanak tanır. İzgi Enerji tarafından kurulan EBYRS, saha enstrümanlarından alınan verileri zaman veya değişkenlere bağlı olarak toplar ve bu bilgileri fiziksel veya bulut tabanlı sunucularda güvenli bir şekilde saklar. Bu sayede, işletmeler verimliliklerini artırabilir, enerji tüketimlerini ve maliyetlerini azaltabilir, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler. İzgi Enerji, bu kapsamlı hizmeti ile müşterilerine değer katmakta ve enerji yönetiminde yeni nesil çözümler sunmaktadır.

SKDM (CBAM)
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

İzgi Enerji, SKDM (CBAM – Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) programının uygulanması ve raporlanmasında önemli bir rol oynar. Bu program, firmaların karbon emisyonlarını etkin bir şekilde yönetmelerine, izlemelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. İzgi Enerji tarafından desteklenen SKDM, işletmelerin uluslararası karbon düzenlemelerine uyumunu kolaylaştırırken, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Bu sistemle, İzgi Enerji, müşterilerinin karbon ayak izini azaltmalarına ve global pazarda rekabet güçlerini artırmalarına katkıda bulunur, aynı zamanda çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine destek olur.

Sustainability
Sürdürülebilirlik Raporlama Yazılımı

İzgi Enerji, sürdürülebilirlik yazılımı alanında çığır açan çözümler sunarak, işletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Bu yazılım, firmaların sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerine, izlemelerine ve iyileştirmelerine olanak tanır. İzgi Enerji’nin sunduğu bu kapsamlı hizmet, veri toplama ve analizi, hedef belirleme, raporlama ve stratejik planlama süreçlerini kapsar. Bu sayede, müşteriler çevresel ayak izlerini azaltabilir, kaynak kullanımlarını optimize edebilir ve sürdürülebilir büyüme yönünde ilerleyebilirler. İzgi Enerji, bu sürdürülebilirlik yazılımı ile kuruluşların sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirirken, aynı zamanda ekonomik performanslarını da güçlendirmelerine yardımcı olur.

Referanslarımız

ENERJİ HABERLERİ

Scroll to Top